Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Obwieszczenie Starosty Mikołowskiego z dnia 17.12.2020 r. ws. rozpoczęcia konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Mikołowskiego od 24 grudnia 2020 r. do 17 stycznia 2021 r. w związku z przystąpieniem do opracowania "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Mikołowskiego na lata 2021-2026 z perspektywą na lata 2027-2032".
Obwieszczenie Starosty Mikołowskiego z dnia 17.12.2020 r. ws.
rozpoczęcia konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu
Mikołowskiego od 24 grudnia 2020 r. do 17 stycznia 2021 r. w
związku z przystąpieniem do opracowania "Programu Ochrony
Środowiska dla Powiatu Mikołowskiego na lata 2021-2026 z
perspektywą na lata 2027-2032".
21.12.2020 więcej
Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Mikołowskiego na lata 2021-2026 z perspektywą na lata 2027-2032” .
Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania „Programu Ochrony
Środowiska dla Powiatu Mikołowskiego na lata 2021-2026 z
perspektywą na lata 2027-2032” .
17.12.2020 więcej
Zawiadomienie o konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mikołowskiego na rok 2021
Zawiadomienie o konsultacjach społecznych dotyczących projektu
uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek
ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mikołowskiego na rok 2021
17.11.2020 więcej
Zawiadomienie o konsultacjach społecznych dotyczących: uchwały Rady Powiatu Mikołowskiego w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
Zawiadomienie o konsultacjach społecznych dotyczących: uchwały
Rady Powiatu Mikołowskiego w sprawie wysokości opłat za
usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu
strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od
wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
06.10.2020 więcej
Konsultacje społeczne ws. rocznego programu współpracy Powiatu Mikołowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolonatriacie na rok 2021.
Konsultacje społeczne ws. rocznego programu współpracy Powiatu
Mikołowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o Działalności Pożytku
Publicznego i o Wolonatriacie na rok 2021.
29.09.2020 więcej
Zawiadomienie o konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mikołowskiego na rok 2020
Zawiadomienie o konsultacjach społecznych dotyczących projektu
uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek
ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mikołowskiego na rok 2020
24.03.2020 więcej
Zawiadomienie o konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Mikołowskiego w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie powierzchni pasa drogowego dróg powiatowych Powiatu Mikołowskiego
Zawiadomienie o konsultacjach społecznych dotyczących projektu
uchwały Rady Powiatu Mikołowskiego w sprawie wysokości stawek
opłat za zajęcie powierzchni pasa drogowego dróg powiatowych
Powiatu Mikołowskiego
17.02.2020 więcej
Zawiadomienie o konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mikołowskiego na rok 2020
Zawiadomienie o konsultacjach społecznych dotyczących projektu
uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek
ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mikołowskiego na rok 2020
07.01.2020 więcej
Zawiadomienie o konsultacjach społecznych w sprawie planowanego przyjęcia uchwały Rady Powiatu Mikołowskiego w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie powierzchni pasa drogowego dróg powiatowych Powiatu Mikołowskiego.
Zawiadomienie o konsultacjach społecznych w sprawie planowanego
przyjęcia uchwały Rady Powiatu Mikołowskiego w sprawie
wysokości stawek opłat za zajęcie powierzchni pasa drogowego
dróg powiatowych Powiatu Mikołowskiego.
06.12.2019 więcej
KONSULTACJE SPOŁECZNE ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2020
KONSULTACJE SPOŁECZNE ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU
MIKOŁOWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI
WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU
PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2020
10.10.2019 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się