Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
Zawiadomienie o konsultacjach społecznych w sprawie Statutu Powiatu Mikołowskiego.
Zawiadomienie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w
sprawie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały
Nr XLVI/269/2018 Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 27 września
2018 r. w sprawie Statutu Powiatu Mikołowskiego.
03.12.2018 więcej
Zarządzenie o konsultacjach społecznych dotyczących: projektu uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mikołowskiego na rok 2019
Zarządzenie o konsultacjach społecznych dotyczących: projektu
uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek
ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mikołowskiego na rok 2019
29.11.2018 więcej
Konsultacje społeczne dotyczące: uchwały w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
Konsultacje społeczne dotyczące: uchwały w sprawie wysokości
opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na
parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku
odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
05.09.2018 więcej
Konsultacje społeczne w sprawie projektu: „ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2019"
Konsultacje społeczne w sprawie projektu: „ROCZNEGO PROGRAMU
WSPÓŁPRACY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI
POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3
USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA
ROK 2019"
30.08.2018 więcej
Konsultacje społeczne w sprawie planowanego przyjęcia uchwały Rady Powiatu Mikołowskiego w sprawie Statutu Powiatu Mikołowskiego.
Konsultacje społeczne w sprawie planowanego przyjęcia uchwały
Rady Powiatu Mikołowskiego w sprawie Statutu Powiatu
Mikołowskiego.
23.08.2018 więcej
Zarządzenie o konsultacjach społecznych dotyczących: uchwały w sprawie Statutu Powiatu Mikołowskiego.
Zarządzenie o konsultacjach społecznych dotyczących: uchwały
w sprawie Statutu Powiatu Mikołowskiego.
17.08.2018 więcej
Zawiadomienie o konsultacjach społecznych:dotyczących uchwały w sprawie Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Mikołowski.
Zawiadomienie o konsultacjach społecznych:dotyczących uchwały
w sprawie Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli zatrudnionych w
szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat
Mikołowski.
21.06.2018 więcej
Starosta Mikołowski zawiadamia o konsultacjach społecznych w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu Mikołowskiego w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Mikołowskiego.
Starosta Mikołowski zawiadamia o konsultacjach społecznych w
sprawie projektu uchwały Rady Powiatu Mikołowskiego w sprawie
określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
społecznych z mieszkańcami Powiatu Mikołowskiego.
04.05.2018 więcej
Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Mikołowskiego na lata 2018-2023 z perspektywą na lata 2024-2029 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Mikołowskiego na lata
2018-2023 z perspektywą na lata 2024-2029 wraz z Prognozą
oddziaływania na środowisko
16.04.2018 więcej
Konsultacje w sprawie Programu Ochrony Środowiska
Obwieszczenie dotyczy przystąpienia do opracowania "Programu
Ochrony Środowiska dla Powiatu Mikołowskiego na lata 2018-2023
z perspektywą na lata 2024-2029"
05.04.2018 więcej
12345

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się